Skal du have anlagt et omfangsdræn? Hos Kresten Stobbe har vi stor ekspertise med at anlægge dræn i forbindelse med nybyggeri og ældre byggeri, hvor der er fugt eller risiko for fugt i fundamentet, soklen eller kælderen.

Vi er autoriseret kloakmester og servicerer kunder i blandt andet Roskilde, Slagelse og Køge samt de omkringliggende områder. Vi tilbyder derudover skybrudssikring, anlægsarbejde og snerydning.

Beskyttelse mod nedsivende overfladevand

Der kan være mange årsager til fugt i soklen, fundamentet eller kælderen såsom meget overfladevand, højt grundvand eller forkert jordsammensætning. Ændringer i vejrforholdene kan være en medvirkende faktor. 

Et dræn er en slags nedgravet tagrende, som bortleder det nedsivende overfladevand. Normalt placeres drænet på ydersiden, men i forbindelse med dræning af eksisterende bygninger kan det placeres indvendigt. Dog er det ikke hensigtsmæssigt, fordi fundamentet og soklen konstant vil være fugtige.

Hvad koster et omfangsdræn?

Vi går vådere tider i møde med mere nedbør, og du bør få lagt et omfangsdræn allerede nu, hvis du har fugtproblemer. Det bør i al fald ske, inden fugten trænger op i husets isolering med videre.

Vores priser for opbygning af omfangsdræn i kælder eller fundament afhænger blandt andet af, om der er tale om et nybyggeri eller et eksisterende byggeri. Desuden betyder det noget, om det skal placeres indvendigt eller udvendigt. Der kan samtidig være behov for rensning eller spuling med videre.

Få et uforpligtende tilbud på anlægning af dræn

Kontakt os gerne for at få flere oplysninger, så kommer vi hurtigt ud for at besigtige opgaven – især hvis der allerede er problemer. Herefter kan vi give et uforpligtende tilbud med en god pris. Du kan ringe til os på telefon 22 14 43 83 for at aftale nærmere, eller du kan skrive til os på e-mail kstobbe@hotmail.dk.